De oudere hardloper

Hardlopen is een blessuregevoelige sport; een sport die vooral door mannen wordt beoefend (54%) maar ook steeds meer door vrouwen (46%). De gemiddelde leeftijd van de hardloper is 43 jaar (12-78 jr).
Bij de loopsport, vooral de recreatieve atletiek, en bij de wandelsport hebben we te maken met een hogere gemiddelde leeftijd. En naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt de kans op ouderdomsziekten ook toe. Maar niet alleen hardlopen is blessuregevoelig. Ook andere sporten leveren meer blessures op naarmate men ouder wordt. Dan gaan een goede voorbereiding en een goede getraindheid een belangrijke rol spelen.
In de scholing wordt besproken met wat voor risicofactoren je rekening moet houden bij de oudere hardloper. Welke ouderdomsziekten zijn er en hoe ga ik hier als trainer mee om? Denk maar aan hartfalen, suikerziekte en artrose. Ook komen blessures, belastbaarheid, herstel en trainingsopbouw aan bod. Naast de theorie is er ook een praktijkdeel: eerst zal een demonstratie plaatsvinden van allerlei testvormen en een algemene trainingsopbouw en vervolgens gaat iedereen aan de slag met een doelgerichte trainingsopbouw. Welke maatregelen moeten we treffen in de warming-up, hoe ziet mijn loopactiviteit eruit en hoe de cooling down zijn daarbij belangrijke vragen.

Programma:
– theorie: 1,5 uur
– demonstratie: 1 uur
– opdrachten: 1,5 uur

Doelgroep:
– hardlooptrainers
– wandeltrainers

Kosten:
Deze bijscholing wordt binnen de eigen vereniging, dus op lokatie, georganiseerd met als doel de trainers in hun eigen, vertrouwde omgeving de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen via het contactformulier. De kosten voor deze bijscholing worden in overleg bepaald.

Voorbereiding:
De nieuwe warming-up, door Tjitte Kamminga.ISBN 978 90 4391 4093. Uitgegeven door Tirion Sport Uitgevers, Utrecht 2011. Verkrijgbaar bij de auteur.