De nieuwe warming-up

Deelname aan deze bijscholing levert 3 licentiepunten op niveau 3 van de Atletiekunie op. Er wordt een bewijs van deelname verstrekt.

De scholing bespreekt de nieuwe vorm van warming-up en cooling down. De scholing is in eerste instantie bedoeld voor loopsporters; maar ook andere sporten, waarbij hardlopen een belangrijk onderdeel is, zoals bijvoorbeeld hockey, voetbal, handbal enz. zijn gebaat bij deze vorm van warming-up. Ook voor hun is deze workshop zinvol. Hoe kan je je lopers/sporters voorbereiden op een training of wedstrijd, waarmee je én blessures voorkomt én ook nog beter gaat presteren? Dit geldt voor alle niveau’s, dus zowel voor recreanten als wedstrijdlopers, duurlopers als sprinters. Maar ook wandelaars zijn gebaat bij deze nieuwe warming-up. Naast een theoretisch deel, waarbij we ons vooral bezighouden met het ‘waarom en hoe’ van deze nieuwe warming-up gaan we ook praktisch aan de slag. Eerst zal ik de nieuwe warming-up demonstreren, vervolgens gaan we in groepjes verschillende trainingsvormen als duurloop, interval sprint, fartlek, enz. voorzien van een warming-up en cooling down en deze demonstreren aan de gehele groep. Bij de andere sporten wordt het geheel geïntegreerd in de sportspecifieke bewegingen.

Programma:
– theorie: 1,5 uur
– demonstratie: 1 uur
– opdrachten: 2 uur

Doelgroep:
– hardlooptrainers
– wandeltrainers

Kosten:
Deze bijscholing wordt binnen de eigen sportvereniging, dus op lokatie, georganiseerd met als doel de trainers in hun eigen, vertrouwde omgeving de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen via het contactformulier. De kosten voor deze bijscholing worden in overleg bepaald.

Voorbereiding:
De nieuwe warming-up, door Tjitte Kamminga. ISBN 978 90 4391 4093 Uitgegeven door Tirion Sport Uitgevers, Utrecht 2011. Verkrijgbaar bij de auteur.