Vooraf rekken en strekken voorkomt blessures niet

Uit recente berichtgeving, onder andere via BBC News, de Volkskrant en USA Track & Field, blijkt dat fanatiek rekken en strekken geen garantie is voor het voorkomen van blessures. Zoals uit de artikelen blijkt, voorkom je door vooraf rekken en strekken geen blessures. In de artikelen wordt echter niet aangegeven hoe het anders moet! In mijn nieuwe boek, ‘De Nieuwe Warming-up‘, wordt beschreven hoe de warming-up dan wel moet en waarom je hem zo moet uitvoeren. Ook oefeningen voor een goede warming-up zal je er in terugvinden, evenals oefeningen voor de cooling-down.