Beweegadvies: de APK check

Beweegadviezen zijn in principe voor iedereen van belang. Niet alleen voor de betrokkene, maar ingeval van verzuim ook voor een keuringsinstantie, die meer inzicht wil verkrijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden v.w.b. het verrichten van activiteiten door een werknemer. En op basis hiervan de werkgever een helder advies kan geven.
De ‘APK’ van het bewegingsapparaat is een uitgebreid lichamelijk onderzoek om een helder inzicht te krijgen in het functioneren van het lichaam.

Het bewegingsapparaat

Wat is dat dan precies, het bewegingsapparaat? We hebben het dan eigenlijk alleen maar over de bewegende delen van het lichaam: de gewrichten, die een bepaalde beweging kunnen uitvoeren, en de spieren, die de kracht leveren om deze beweging te maken. Maar ook pezen behoren tot het bewegingsapparaat; ze zijn altijd verbonden met een spier, dus hebben direct invloed op het bewegen.

De APK wordt uitgevoerd om een helder inzicht te krijgen in het functioneren van spieren en gewrichten, om

  • klachten te voorkomen
  • klachten zoveel mogelijk beheersbaar te houden
  • verergering van klachten te voorkomen
  • die activiteiten te kunnen blijven verrichten, die in de thuissituatie, voor werk of voor sport noodzakelijk zijn

Klachten kunnen zich uiten als pijn en/of beperking in het functioneren. Dit kan zijn in het dagelijks leven thuis, maar ook tijdens het werk of tijdens sporten. Bepaalde bewegingen zijn dan pijnlijk en/of bepaalde bewegingen kunnen niet goed uitgevoerd worden. Je wordt belemmerd in het uitvoeren van bepaalde activiteiten omdat het pijn doet, of omdat het gewoonweg niet goed lukt. En dat kan grote gevolgen hebben:

  • je bent niet goed of helemaal niet in staat om je werk te blijven doen
  • je hebt de sportbeoefening, zoals je gewend was te doen, op moeten geven

En deze klachten van het bewegingsapparaat kunnen op elke leeftijd voorkomen.

Groepen met verhoogd risico op problemen

Er zijn uiteraard wel een aantal groepen die eruit springen:

Sporters
Beginnende sporters, maar ook oudere sporters, of sporters die een prestatie moeten leveren, die ze nog nooit gedaan hebben. Bijvoorbeeld het lopen van een marathon, of het starten met het trainen voor een triatlon. Uit onderzoek is gebleken, dat beginnende sporters vaker geblesseerd zijn. Wat de oorzaak hiervan precies is, is niet bekend. Men veronderstelt een gebrek aan goede voorlichting, te weinig kennis van hoe en wat, het ontbreken van een goede warming-up of geen goede trainingsopbouw.

(Zie ook: De nieuwe warming-up)

Maar ook als oudere sporter ben je steeds blessuregevoeliger. Je gaat niet alleen steeds minder bewegen, maar ook eenzijdiger. En ook dit kan leiden tot klachten van het bewegingsapparaat.

Ouderen
Ook ouderen vormen een groep, die aandacht behoeft. Naarmate je ouder wordt, ga je minder bewegen en je benut de bewegingsmogelijkheden in de gewrichten niet meer maximaal. Hierdoor worden delen van het gewricht niet belast, niet gesmeerd en niet gevoed. Dat betekent, dat de kwaliteit van het gewricht minder wordt en beperkingen gaat opleveren. Met klachten als gevolg.
Door gerichte oefeningen te doen kan je ervoor zorgen, dat de beweeglijkheid in de gewrichten gehandhaafd blijft en je klachten voorkomt.

Podiumkunstenaars
Maar niet alleen sporters en ouderen, ook musici, balletdansers en –danseressen behoren tot de risicogroepen. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken: musici en andere podiumkunstenaars hebben veel last van blessures.

Beroepsgebonden klachten

En dan zijn er de beroepsgebonden klachten en specifieke klachten, die optreden bij langdurig uitvoeren van dezelfde handelingen, vaak gepaard gaand met niet de meest optimale werkomstandigheden. Dit kan op alle leeftijden optreden; zowel bij de jongeren alsook bij de ouder wordende mens.

De APK check

Het is van groot belang, dat je spieren en gewrichten goed blijven functioneren. Dat je die activiteiten kan uitvoeren, die nodig zijn voor thuis, op je werk of bij het sporten. Gewrichten kunnen stijver worden, spieren zwakker en je merkt, dat allerlei activiteiten niet meer zo soepel verlopen als vroeger. En om dit te voorkomen is een ‘APK van het bewegingsapparaat’ zinvol.

Hoe werkt de APK check?

Als je een afspraak hebt gemaakt, word je vragenlijsten toegestuurd. Wat zijn je werkzaamheden, hoe functioneer je in het dagelijks leven, heb je klachten of blessures, enz.

Ik bestudeer deze vragenlijsten en ik voer, na een uitgebreid gesprek om een helder inzicht te krijgen in je hulpvraag (of je nu komt voor een advies t.a.v. bewegen, sporten of werkplek, of in geval van klachten, een chronische blessure of anders) een lichamelijk onderzoek uit, uitsluitend gericht op het bewegingsapparaat; dus op de gewrichten en de spieren van het lichaam. Hier zijn we ongeveer 1 uur mee bezig. Ik onderzoek het gehele bewegingsapparaat, met wat voor hulpvraag je ook komt: letterlijk en figuurlijk van top tot teen.

Vervolgens bespreken we de uitkomsten hiervan en stuur ik je een verslag van wat ik gevonden heb en wat we besproken hebben. In het verslag vind je ook de houdings- en bewegingsadviezen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van het onderzoek, inclusief de verslaglegging, bedragen € 125,-.
Deze kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.